Lyra – Singing show

Po 15ti letech působení pod Základní školou Vémyslice se pěvecká soutěž osamostatnila(stejně jako většina teeanegerů) a vstupuje do nové etapy.

Nový 16.ročník již organizuje spolek Lyra-singing show z.s., který byl založen v září 2014 a sdružuje nadšence a aktivní spolupracovníky tohoto projektu.

Jeho členy jsou :
Dagmar Čeperová
• Ladislav Kocián
• Pavel Dočkal
• Ivan Sklenář
• Hana Varhaníková
• Jiří Vorel
• Denisa Kociánová
• Renata Holíková
• Pavel Korábek

Na výroční členské schůzi, která se uskutečnila ve čtvrtek 11.6.2015 byli přijati noví členové spolku:

• Hana Štěpánová
• Zdeňka Ševčíková
• Jan Ševčík
• Andrea Třetinová
• Blanka Jakubová
• Jiří Mlčoch

Čestným členem spolku se stal Dušan Binka a Tomáš Třetina.

Tímto bych chtěla poděkovat všem kolegům ZŠ Vémyslice za dlouholetou spolupráci a trpělivost, kterou se mnou měli při pořádání a organizaci pěvecké soutěže Lyra. Bez nich a jejich pomoci by Lyra nebyla dnes tam , kde je a možná by vůbec nebyla.

Dagmar Čeperová
autorka projektu

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU   STANOVY SPOLKU

Lyra-singing show z.s. mátransparetnní učet – 2200670542/2010 do kterého můžete kdykoliv nahlédnout a také přispět libovolnou částkou na podporu projektu.

ROZPOČET LYRY