PŘIHLÁŠKA PRO ŠKOLY

Do každé kategorie může škola přihlásit pouze dva soutěžící.
Zároveň s přihláškou zašlete i hudební doprovod ve formátu MP3 v délce trvání maximálně 2.15 minut.

Pokud máte hudební základ delší,než je povolený limit, uveďte v kolonce ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE přesnou minutáž, kdy máme píseň ukončit .
Upravíme ji dle vašich požadavků.

Bez zaslání hudebního doprovodu je přihláška neplatná.


Škola (vyžadováno)

IČO školy (vyžadováno)

Vysílající učitel (vyžadováno)

Váš email pro potvrzení registrace (vyžadováno)

1. Jméno a příjmení žáka (vyžadováno)

Třída (vyžadováno)

1. Název skladby (vyžadováno)

1. Hudební doprovod(vyžadováno)

2. Jméno a příjmení žáka

Třída

2. Název skladby

2. Hudební doprovod

3. Jméno a příjmení žáka

Třída

3. Název skladby

3. Hudební doprovod

4. Jméno a příjmení žáka

Třída

4. Název skladby

4. Hudební doprovod

5. Jméno a příjmení žáka

Třída

5. Název skladby

5. Hudební doprovod

6. Jméno a příjmení žáka

Třída

6. Název skladby

6. Hudební doprovod


VAŠE SKLADBY NAHRAJTE PROSÍM NA DISK GOOGLE ►
1. VYTVOŘTE SLOŽKU VAŠÍ ŠKOLY
2. NAHREJTE SKLADBY
3. POKUD MÁTE DELŠÍ SKLADBU NEŽ 2.15 MIN. UVEĎTE V KOLONCE ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE PŘESNOU MINUTÁŽ, KDY MÁME PÍSEŇ UKONČIT. UPRAVÍME JI DLE VAŠICH POŽADAVKŮ.


♫ NAHRÁT SKLADBY DO SOUTĚŽĚ ♫

Zpráva pro příjemce