Soutěž 2019

Lyra – singing show

vyhlašuje XXI. ročník pěvecké soutěže Lyra, která se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2019 začátek 10.00 hod. v kulturním domě Rybníky u M. Krumlova
Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních i středních škol .
Vystoupení budou hodnocena odbornou porotou ve čtyřech kategoriích. Škola může nominovat do každé kategorie max. dva žáky.

• KATEGORIE •

I.kategorie žáci 1.- 3. třídy
II.kategorie žáci 4.- 6. třídy (prima)
III.kategorie žáci 7.- 9. třídy (sekunda – kvarta)
IV.kategorie studenti středních škol a učilišť

Soutěž je přístupná pro širokou veřejnost. Účastníci soutěže si připraví libovolnou píseň. Z důvodu hladkého průběhu soutěže zašlete prosím společně s přihláškou i hudební podklad bez zpěvu v délce max. 2.30 min. Z kapacitních důvodů má každý soutěžící max.2 min. pro přednes vybrané písně.

Hlavní cenou soutěže je  poukaz do nahrávacího studia CH-RECORDS + nabídka účinkování se skupinou Dreams-band a Rock string na koncertní akci LYRA FEST 2020 .

Časový harmonogram je uveden v ORGANIZAČNÍCH POKYNECH. Pro soutěžící bude již tradičně připraveno občerstvení. Startovné je 100,-Kč !!!
Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 26.10.2019 na adresu:
lyrasoutez@seznam.cz

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Veškeré informace týkající se soutěže a večerních přehlídek, včetně přehledu vítězů, fotografií z předešlých ročníků, hudebních ukázek apod. najdete na internetových stránkách www.lyra-soutez.cz

ORGANIZAČNÍ POKYNY