Soutěž

Lyra – singing show

vyhlašuje XIX. ročník pěvecké soutěže Lyra, která se uskuteční v sobotu 14. října 2017 v Orlovně v Rakšicích ( Moravský Krumlov). Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních i středních škol. Vystoupení budou hodnocena odbornou porotou v pěti kategoriích. Škola může nominovat do každé kategorie max. dva žáky.

• KATEGORIE •

I.kategorie žáci 1.- 3. třídy
II.kategorie žáci 4.- 6. třídy (prima)
III.kategorie žáci 7.- 9. třídy (sekunda – kvarta)
IV.kategorie studenti středních škol a učilišť
V. kategorie ,, TALENT ULICE,,

• HOSTÉ LYRY •

hostem Lyry a zároveň členem odborné poroty
bude MAREK ZTRACENÝ

Soutěž je přístupná pro širokou veřejnost.Účastníci soutěže si připraví libovolnou píseň. Z důvodu hladkého průběhu soutěže zašlete prosím společně s přihláškou i hudební podklad bez zpěvu v délce max. 2.min. Z kapacitních důvodů má každý soutěžící max.2 min. pro přednes vybrané písně. Hlavní cenou soutěže je nabídka účinkování se skupinou Dreams-band na koncertních přehlídkách pro školy a veřejnost ve školním roce 2018/2019.
Časový harmonogram je uveden v ORGANIZAČNÍCH POKYNECH. Pro soutěžící bude již tradičně připraveno občerstvení. Startovné je 100,-Kč !!!
Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 6.10.2016 na adresu:
lyrasoutez@seznam.cz

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Veškeré informace týkající se soutěže a večerních přehlídek, včetně přehledu vítězů, fotografií z předešlých ročníků, hudebních ukázek apod. najdete na internetových stránkách www.lyra-soutez.cz

ORGANIZAČNÍ POKYNY