Soutěž

Lyra – singing show

vyhlašuje XX. ročník pěvecké soutěže Lyra,která se uskuteční v sobotu 27. října 2018 začátek 10.00 hod. v kulturním domě Rybníky u M. Krumlova
Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních i středních škol .
Vystoupení budou hodnocena odbornou porotou ve čtyřech kategoriích. Škola může nominovat do každé kategorie max. dva žáky.

• KATEGORIE •

I.kategorie žáci 1.- 3. třídy
II.kategorie žáci 4.- 6. třídy (prima)
III.kategorie žáci 7.- 9. třídy (sekunda – kvarta)
IV.kategorie studenti středních škol a učilišť

• HOSTÉ LYRY •

hostem Lyry je MICHAL HRŮZA

Soutěž je přístupná pro širokou veřejnost. Účastníci soutěže si připraví libovolnou píseň. Z důvodu hladkého průběhu soutěže zašlete prosím společně s přihláškou i hudební podklad bez zpěvu v délce max. 2.min. Z kapacitních důvodů má každý soutěžící max.2 min. pro přednes vybrané písně.
Hlavní cenou soutěže je nabídka účinkování se skupinou Dreams-band na koncertních přehlídkách pro školy a veřejnost ve školním roce 2019/2020.
Časový harmonogram je uveden v ORGANIZAČNÍCH POKYNECH. Pro soutěžící bude již tradičně připraveno občerstvení. Startovné je 100,-Kč !!!
Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 18.10.2018 na adresu:
lyrasoutez@seznam.cz

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Veškeré informace týkající se soutěže a večerních přehlídek, včetně přehledu vítězů, fotografií z předešlých ročníků, hudebních ukázek apod. najdete na internetových stránkách www.lyra-soutez.cz

ORGANIZAČNÍ POKYNY