Pořadatelé děkují

Kameramanům: Ivanu Sklenářovi, Janu Rybníčkovi a Ing. Pavlu Zvěřinovi

Fotografům: Markétě Ondrušové a Ondřeji Koutnému

Grafikům: Janu Dvořákovi a Monice Dederové

Zvukařům: Ladislavu Kociánovi, Pavlu Kolaříkovi a Jiřímu Jelínkovi

Vizážistce: Martině Mašové

Kadeřnici: Milaně Ostrovské

Webmasterovi: Ing. Petru Tomkovi

Moderátorům: Denise Kociánové a Ondřeji Krejčímu

Osvětlovačovi: Rosťovi Fišerovi

Sponzorům, hudebníkům a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošního ročníku Lyry.